Osoby i instytucje, które wsparły moje projekty:

 

 

Patronat honorowy:

 

Mecenasi:

     

Patronat medialny:

 

 

   
Poprzednie płyty wsparli również:

 

 

Dziękuję też wszystkim, którzy wsparli moje projekty, ale chcieli zostać anonimowi.